Maatschappelijke indicatoren

Elk kind heeft het recht om gezond, veilig en prettig op de groeien en actief deel te nemen aan de maatschappij. Benieuwd hoe het met de maatschappelijke indicatoren zit in Hart van Brabant? Lees hieronder mee.

Jeugdigen zijn gezond en gelukkig

96% van de ouders van 0- t/m 11-jarigen ervaart de gezondheid van hun kind (heel) goed en 84% geeft aan dat hun kind gelukkig is. Van de jongeren van 12 t/m 18 jaar geeft 87% aan gezond en 60% gelukkig te zijn. 5% van de ouders van 0- t/m 11-jarigen geeft aan het afgelopen jaar hulp gezocht te hebben bij de psycholoog, GGZ of psychiater voor hun kind. Van de 4- t/m 11-jarigen heeft 12% een verhoogd risico op psychosociale problematiek. Van de 12- t/m 18-jarigen is dit 4%.

Kleine stijging overgewicht

In Hart van Brabant heeft 14% van de 2- t/m 15-jarigen overgewicht in 2020. Dat is iets meer dan in 2019 (12,3%). Het percentage jeugdigen met obesitas bleef ongeveer gelijk (3%). Kanttekening hierbij is dat vanwege de coronacrisis er in 2020 minder metingen zijn uitgevoerd, wat kan zorgen voor een vertekening van de cijfers.

Middelengebruik blijft aandachtspunt

Van de 12- t/m 18-jarigen geeft 30% aan de laatste vier weken alcohol te hebben gedronken. 5% van de jongeren heeft de laatste vier weken drugs gebruikt.

Voortijdige schoolverlaters al jaren stabiel

In totaal behoort 2,2% van de jongeren onder de 23 jaar in Hart van Brabant tot de groep voortijdige schoolverlaters (schooljaar 2018/2019). In Nederland ligt dit percentage op 2%. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Minder jeugdigen naar Halt en minder jeugdige verdachten

In 2020 werden er in de regio Hart van Brabant 1072 jongeren tot 25 jaar geregistreerd, die werden verdacht van het plegen van een misdrijf. Dit zijn 133 jongeren op de 10.000. In 2015 waren dit er nog 173. In 2020 waren er 467 12- t/m 17-jarigen met een verwijzing naar Halt. Dit zijn er 130 op de 10.000. Dit is een flinke daling ten opzichte van 2019. Deze trend is landelijk ook te zien. Deze daling kan toegeschreven worden aan het coronavirus. Halt geeft aan dat omdat jongeren meer thuis waren, het aantal zaken voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling daalde.

Aandacht voor risicogezinnen

In regio Hart van Brabant leven in 2019 6% van de kinderen in bijstandsgezinnen. 22% van de huishoudens met kinderen in Hart van Brabant is in 2019 een eenouderhuishouden.

Jeugdige mantelzorgers

4% van de kinderen 8 tot 11 jaar en 7% van de jongeren tussen de 12 en de 18 jaar is mantelzorger.

Bijna 1 op de 3 jongeren voelt zich weleens onveilig

31% van de 12- t/m 18-jarige jeugdigen voelt zich overdag en/of 's avonds/'s nachts wel eens onveilig. Dit gaat vooral om onveiligheid op straat in de eigen woonbuurt. De gemeente Tilburg scoort relatief hoog op het gebied van onveiligheid (35%).