Waarom een beleidsmonitor?

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht, die stelt dat gemeenten gegevens moeten verzamelen en vastleggen om de resultaten van het jeugdbeleid te beoordelen en met het Rijk te kunnen delen. Om de gemeenten in de regio Hart van Brabant bij deze taak te ondersteunen heeft de GGD Hart voor Brabant de opdracht om de beleidsdoelen van de Koers Samen met de Jeugd te monitoren, waarbij nieuwe en al beschikbare data gecombineerd worden met (ervarings)verhalen.

Benieuwd naar de resultaten van 2015, 2016, 2018 of 2019?

Koers Samen met de Jeugd Elk kind heeft het recht om gezond, veilig en prettig op te groeien. Om zijn of haar mogelijkheden te onderzoeken, te dromen, talenten te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen. De ambitie vanuit de regio Hart van Brabant is daarom ook om te denken vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders. Niet vanuit regels en procedures. De vorm volgt de inhoud en niet andersom. Bij alles wat ze doen stellen ze zich de vraag "Wordt het kind hier gelukkiger van?" Wil je meer weten over de Koers Jeugd(hulp) van de regio Hart van Brabant?

5 bouwstenen

De Koers Samen met de Jeugd bestaat uit 5 bouwstenen. In deze monitor laten we de resultaten per bouwsteen zien.

image
image
image
image
image