Het kind écht zien

Het kind écht zien, met zijn eigen verhaal, dromen en talenten. Voor jeugdhulp betekent dat hulp gericht inzetten op het talent en eigen kracht. Dat gaat ook om maatwerk durven bieden, regels niet als leidend te zien, maar als richtlijn. Waar mogelijk kan regie en/of eigenaarschap bij ouders/jeugdigen worden neergelegd. Hoe staat het er voor met 'het kind écht zien' in de regio Hart van Brabant? Lees hieronder mee.

Hulp op talent en eigen kracht helpt

Uit de interviews van het cliëntervaringsonderzoek 2020 kwam naar voren dat zowel ouders als cliënten het belangrijk vonden dat de ontvangen zorg zich richt op talent en eigen kracht in plaats van de problemen van de jongeren. Deze positieve benadering gaf de cliënten en ouders meer zelfvertrouwen, terwijl de behandeling gericht op problemen juist voor twijfel en onzekerheid zorgde. Ook verhoogde dit de motivatie van de cliënten.

Cliënten ervaren eigen regie

Uit het cliëntervaringsonderzoek kwam een verschil rondom keuzevrijheid in de regio naar voren. Zo ervaarde de ene cliënt een breed aanbod waarin zelf keuzes gemaakt konden worden, maar voor een ander was er weinig keuze of werd de keus voor hen gemaakt. Het grootste deel van de ouders die behoefte hadden aan een bepaalde mate van keuzevrijheid gaven in de meeste gevallen aan dat dit ook mogelijk was.

Verhouding administratie en hulp

Uit de interviews met professionals kwam naar voren dat de administratieve last per subgroep anders ervaren werd. POH'ers en GZ psychologen ervaarden de verhouding administratie en tijd voor het kind en gezin positiever dan toegangsmedewerkers.

"We hebben het vaak over maatwerk bieden maar niets is zo lastig als dat. Wij proberen te werken met één contactpersoon, maar dat maakt ook dat zo’n contactpersoon verschillende petten op heeft. Dat zij er ook voor de ouders moeten zijn wat het soms lastig maakt om te kijken naar het kind. Wie is er voor het kind, is eigenlijk een vraag die wij ons regelmatig stellen in ons overleg. Is er iemand voor dit kind alleen?"

Wisselende ervaringen zorgverleners met het bieden van maatwerk

Maatwerk bieden bleef voor de professionals lastig, bleek uit de interviews met professionals. Bij lichte problematiek werd het bieden van maatwerk makkelijker gevonden dan bij zwaardere problematiek. Ook de lange wachtlijsten bemoeilijkten het bieden van maatwerk. Daarnaast kon maatwerk belemmerd worden wanneer ouders niet mee wilden werken, wat bijvoorbeeld kan spelen bij veiligheidsproblematiek. Maatwerk leek binnen de samenwerking met gemeentelijke partners beter te lukken dan met regionale partners.