Aandacht

Aandacht hebben voor de context van het kind door de omgeving van het kind te betrekken bij de hulpvraag én de oplossing. Maar ook aandacht voor het vergroten van het zelfoplossend vermogen van gezinnen en voor duurzame oplossingen. Benieuwd hoe het ervoor staat met 'aandacht' in de regio Hart van Brabant? Lees hieronder mee.

Keuzevrijheid aanbieder meestal aanwezig

Uit het cliëntervaringsonderzoek bleek dat cliënten keuzevrijheid wat betreft de zorgverlener prettig vonden, maar niet altijd noodzakelijk. Bij een groot deel van de cliënten die behoefte had aan een bepaalde mate van keuzevrijheid, was dit in de meeste gevallen mogelijk. Andere cliënten lieten zich graag leiden door professionals in het maken van een keuze. Deze cliënten hadden minder behoefte aan keuzevrijheid en ervaarden dit dan ook niet als een tekortkoming.

Gezamenlijke doelen en behandelplan

De ouders en cliënten die in het cliëntervaringsonderzoek geïnterviewd zijn gaven aan dat er gezamenlijk doelen gemaakt werden en een behandelplan werd opgesteld, waar de cliënten en/of de ouders gedurende het gehele traject doorgaans goed bij betrokken waren. Ook werden veel doelen behaald, niet altijd volledig, maar in de meeste gevallen waren er positieve ontwikkelingen zichtbaar. In een enkel geval waren de beoogde doelen nog niet behaald, maar lagen er (nieuwe) plannen om te komen tot deze doelen.

Betrekken sociaal netwerk lastig

Uit de interviews met professionals bleek dat het betrekken van het sociale netwerk rondom de jeugdige en ouders een lastig punt was. Het netwerk ontbrak, was al belast of de ouder wilde vanuit privacy overwegingen het netwerk niet bevragen. Voor de ene professional was het betrekken van het netwerk en het doorvragen makkelijker dan voor de ander. Aandacht voor dit thema blijft belangrijk.